Aktuálně

2023-03-23

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny od 29.8.2022 trvale změněny na pravidelný termín

pondělí a čtvrtek 18-20 hod.

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny v termínu 27.3.-6.4.2023 zrušeny

 

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na spravce@rezidenceexpo.eu

 

 
2023-02-10

V případě problémů s dodávkou teplé vody prosím kontaktujte správce.

Momentálně řešíme s instalatéry a Pražskou teplárenskou problémy na stoupačkách x05 a x06.

2023-02-06

Z důvodu nutné výměny části potrubí dojde v termínu
8.2.2023, cca od 07:00 do 10:00
k odstávce dodávky teplé vody pro byty s kocovým číslem x18 a x01-x09.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

2022-10-18

Vážená paní, vážený pane,
výbor společenství vlastníků jednotek „Společenství vlastníků Molákova 577, Praha 8“ (dále jen SVJ) Vás zve s odvoláním na odst. 4 čl. VII stanov SVJ na SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ jednotek.
Shromáždění se koná ve čtvrtek, dne 3. 11. 2022, od 18.00 hodin v zasedacím sále hotelu Olympik, Sokolovská 138, Praha 8, 186 76. Prezence probíhá od 17.45 hod.

Vyjádření HSHMP ke stížnosti na hluk ze stavby objektu Kindergarten

Stížnosti na hluk ze stavby Polyfunkční dům Kindergarten

Dne 3. 5. 2016 byla u Hygienické stanice hlavního měst Prahy podána stížnost na nedodržování podmínek stavby, co se týče hluku. Dle stavebního povolení, jehož podkladem bylo mj. vyjádření hygienické stanice, je jednou z podmínek stavby, že při provádění stavební činnosti nesmí  být překročeny hygienické limity hluku a že pomocí protihlukových opatření (např. plné oplocení staveniště do výše 2 metrů, omezení doby hlučných stavebních mechanizmů na dobu 8-16 hod), bude zajištěno, že během výstavby bude v době od 7,00 hod od 21,00 hod dodržen hygienický limit 65dB ve venkovním chráněném prostoru nejbližších staveb. Jednak jsou hlučné mechanismy (vrtná souprava, bagry atp.) pravidelně v provozu od 7.00 do večerních hodin a jednak dne 3. 5. 2016 došlo k zahájení prací (nakládání kovového odpadního materiálu) již v 6.30 hod. Na stížnost bylo již dne 4. 5. 2016 reagováno vyjádřením Hygienické stanice hlavního měst Prahy, že dodržování hlukových limitů lze z jejich strany kontrolovat velmi obtížně a že vzhledem k množícím se podnětům byla věc předána i na příslušný stavební úřad. Závěrem bylo doporučeno, aby se postižené osoby obracely na kontaktní osobu zhotovitele stavby (Metrostav) p. Jirotu – 606722373, že se jedná o mnohem operativnější řešení než stížnosti orgánům státní správy. Nicméně i přesto bylo dnes s hlučnými pracemi započato až v 8.00 hod.

 

Vyjádření HSHMP ze dne 4.5.2016

Stavební povolení Kindergarten