Aktuálně

2024-03-18

Po 10-ti letech bylo zastaveno územní řízení o umístění výškových kancelářských budov na místě současného vestibulu metra Invalidovna a prodejny Albert.

2024-02-01

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny od 29.8.2022 trvale změněny na pravidelný termín

pondělí a čtvrtek 18-20 hod.

 

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny v termínu 1.2.2024 17-19 hodin. 

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na spravce@rezidenceexpo.eu

 

 
2023-11-13
Debata s architekty a radnicí tuto
středu 15. 11. od 17:00.
Více info zde
2023-10-30

Zastupitelstvo městské části Praha 8 schválilo na svém zasedání dne 13. 9. 2023 návrh Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí a uložilo Radě městské části a samosprávným orgánům postupovat v souladu s touto studií

2023-09-12

Z důvodu opravy rozvodu TUV bude přerušena dodávka teplé vody dne 13.9.2023 od cca 9.00 do cca 12.00

Přerušení dodávky vody se týká bytů s koncovým číslem x01-x09, x14 a x18.

Děkujeme za pochopení

 

Provozní záležitosti

PROVOZ RECEPCE - v recepci Rezidence Expo je nastaven nepřetržitý provoz. 

Střídání služeb probíhá ve směnách od 6,00 hod do 18,00 hod a od 18,00 hod do 6,00 hod.

Kontakt na pracovníka recepce: tel. 736 710 976, nebo pomocí domovního telefonu, přímo z bytu, nebo jednotky (levé tlačítko).

Provozní záležitosti domu zajišťují pracovníci denní recepce, režim praní, zápůjčku společného vybavení domu oproti záloze (u praček a sušiček 24 hod denně), provozní dobu společných prostor, režim vstupu do domu apod.

V případě, že pracovník recepce vykonává kontrolu domu, není přítomen v recepci, kontaktujte jej na tel. 725 027 338.

TERASA V JARNÍCH MĚSÍCÍCH od 1.4. kalendářního roku
střešní terasa je otevřena v provozní době:
Po - Pá v době od 6,30 - 22 hod
So - Ne v době od 8 - 22 hod

  • po ukončení provozu je terasa uzamčena pracovníkem ostrahy ve 22,00 hod
  • nábytek na střešní terase je připraven k použití
  • kuřákům je určen prostor ke kouření na střešní terase (popelník na střešní terase) a také místo před vchodem do Rezidence Expo (popelník u vstupního schodiště)
  • vířivka je mimo provoz, 
  • výrobník ledu je v provozu v 10. patře u výtahů
  • respektujte prosím soukromé terasy, společná terasa je pouze ta část, na které je umístěna vířivka

Vstupem na společnou střešní terasu se vstupující osoba zavazuje dodržovat Pravidla pro provoz společných částí domu Molákova 577, Praha 8 a Provozní řád střešní terasy (grilu, zahradního nábytku, WC) a výrobníku ledu. V případě porušení těchto pravidel a provozního řádu bere vstupující osoba na vědomí, že jí může být rozhodnutím výboru Společenství pro dům Molákova 577, Praha 8 – Expo, udělena pokuta ve výši 500,- Kč.

Pravidla pro zapůjčení společného vybavení Společenství
Společné vybavení Společenství pro dům, Molákova 577, Praha 8- Expo dále jen SVJ je možné zapůjčit pouze členu SVJ, tj. majiteli bytové nebo nebytové jednotky v Rezidenci Expo, Molákova 577/34, Praha, případně nájemníku bytové nebo nebytové jednotky zde bydlící. Tyto osoby musí být uvedeny v seznamu uloženém v recepci Rezidence Expo. Pracovník recepce při rezervaci vždy ověří, zda zájemce je členem SVJ, příp. nájemníkem uvedeným v seznamu (seznam lze aktualizovat prostřednictvím dotazníku zveřejněném na webových stránkách SVJ: www.rezidenceexpo.eu). Pracovník recepce vydává vybavení, eviduje zapůjčení, přebírá zpět zapůjčené společné vybavení domu a při tom kontroluje stav, funkčnost, poškození a znečištění půjčeného společného vybavení. Pracovník eviduje příjem a výdej složených záloh. Členové SVJ i nájemníci bytových a nebytových jednotek jsou povinni dodržovat platný Domovní řád, který je zveřejněn na www.rezidenceexpo.eu, případně vyvěšen na vývěsce v přízemí vedle výtahů, či vedle vchodu na střešní terasu a při zapůjčení společného vybavení zejména Provozní řád střešní terasy (grilu,zahradního nábytku,WC) a výrobníku ledu.
Člen SVJ, majitel bytové či nebytové jednotky, nebo nájemník bytové či nebytové jednotky se při zapůjčení podpisem pravidel zavazuje pro případ, že dojde k poškození, či znečištění zapůjčeného předmětu společného vybavení a složená záloha nebude postačující pro uvedení předmětu společného vybavení do funkčního a čistého stavu, uhradit SVJ skutečné náklady vynaložené s uvedením zapůjčeného společného vybavení do původního stavu a to do 5-ti dnů od předložení vyúčtování. Tzn. v případě poškození a znečištění se složená záloha nevrací a je použita na uvedení společného vybavení do provozu, případně dojde k doúčtování vyšších nákladů.
Zájemce při převzetí společného vybavení od recepčního potvrzuje, že zapůjčené společné vybavení obdržel ve funkčním a čistém a nepoškozeném stavu. Zavazuje se v případě, že za doby jeho zapůjčení dojde k znečištění nebo poškození zapůjčeného vybavení, uvést toto neprodleně do původního stavu. V případě, že tak neučiní, uhradí náklady vynaložené na uvedení zapůjčeného společného vybavení do bezvadného stavu a to do 5-ti dnů od předložení vyúčtování.

Dodržováním provozního řádu a pravidel pro zapůjčení společného vybavení přispějete  k plynulému bezproblémového využití společných prostor a jejich vybavení.

Pro rezervační systém na pračky a sušičky  platí možnost zapsání do seznamu zájemců o zápůjčku, pracovník recepce kontaktuje zájemce v případě uvolnění pracího boxu domovním telefonem. Zájemce může být zapsán v seznamu pouze 1x. Znovu se může zapsat až po proběhnuté zápůjčce. Vrácení klíčů od pracího boxu je nutné provést ihned po ukončení praní, či sušení, nejpozději však do 24 hod. Po uplynutí této doby  propadá záloha na zápůjčku a je použita na výměnu zámku. Systém zápůjčky je funkční nepřetržitě 24 hod. denně. Pracovník recepce kontaktuje zájemce pouze v rozpětí 8,00 hod. - 21,00 hod. Mimo tuto dobu kontaktujte recepčního osobně s dotazem, zda je volný prací box.

Člen SVJ, majitel bytové či nebytové jednotky, nebo nájemník bytové či nebytové jednotky se při zapůjčení zavazuje pro případ, že dojde k poškození, či znečištění zapůjčeného předmětu společného vybavení a složená záloha nebude postačující pro uvedení předmětu společného vybavení do funkčního a čistého stavu, uhradit SVJ skutečné náklady vynaložené s uvedením zapůjčeného společného vybavení do původního stavu a to do 5-ti dnů od předložení vyúčtování. Tzn. v případě poškození a znečištění se složená záloha nevrací a je použita na uvedení společného vybavení do provozu, případně dojde k doúčtování vyšších nákladů.
Zájemce při převzetí společného vybavení od recepčního potvrzuje, že zapůjčené společné vybavení pračka / sušička obdržel ve funkčním a čistém a nepoškozeném stavu. Zavazuje se v případě, že za doby jeho zapůjčení dojde k znečištění nebo poškození zapůjčeného vybavení, uvést toto neprodleně do původního stavu. V případě, že tak neučiní, uhradí náklady vynaložené na uvedení zapůjčeného společného vybavení do bezvadného stavu a to do 5-ti dnů od předložení vyúčtování.

KOLÁRNA

Z bezpečnostních důvodů jsou klíče od kolárny uloženy pouze v recepci domu. Pracovník denní recepce na požádání kolárnu otevře a umožní obyvatelům Rezidence Expo vyzvednutí či uložení kola nebo kočárku v prostorech kolárny. Pro zvýšení ochrany majetku soukromých osob uloženého v kolárně je na recepci zaveden seznam majitelů kol a kočárků uložených v kolárně. Využijte této možnosti a nahlaste do seznamu potřebné údaje. Snížíte tím maximálně možnost, že dojde ke zcizení vašeho majetku.
Do seznamu nahlašte číslo bytu, jméno a příjmení, typ kola/kočárku, barvu.

TERASA V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH
v případě příznivého počasí je střešní terasa otevřena v běžné provozní době:
Po - Pá v době od 6,30 - 22 hod
So - Ne v době od 8 - 22 hod

po ukončení provozu je terasa uzamčena pracovníkem ostrahy ve 22,00 hod
nábytek na střešní terase je zazimován
kuřákům je určen prostor ke kouření na střešní terase (popelník na střešní terase) a také místo před vchodem do Rezidence Expo (popelník u vstupního schodiště)
vířivka je mimo provoz
výrobník ledu je v provozu v 10. patře u výtahů
respektujte prosím soukromé terasy, společná terasa je pouze ta část, na které je umístěna vířivka.