Aktuálně

2024-03-18

Po 10-ti letech bylo zastaveno územní řízení o umístění výškových kancelářských budov na místě současného vestibulu metra Invalidovna a prodejny Albert.

2024-02-01

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny od 29.8.2022 trvale změněny na pravidelný termín

pondělí a čtvrtek 18-20 hod.

 

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny v termínu 1.2.2024 17-19 hodin. 

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na spravce@rezidenceexpo.eu

 

 
2023-11-13
Debata s architekty a radnicí tuto
středu 15. 11. od 17:00.
Více info zde
2023-10-30

Zastupitelstvo městské části Praha 8 schválilo na svém zasedání dne 13. 9. 2023 návrh Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí a uložilo Radě městské části a samosprávným orgánům postupovat v souladu s touto studií

2023-09-12

Z důvodu opravy rozvodu TUV bude přerušena dodávka teplé vody dne 13.9.2023 od cca 9.00 do cca 12.00

Přerušení dodávky vody se týká bytů s koncovým číslem x01-x09, x14 a x18.

Děkujeme za pochopení

 

Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna

Zastupitelstvo městské části Praha 8 schválilo na svém zasedání dne 13. 9. 2023 návrh Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí a uložilo Radě městské části a samosprávným orgánům postupovat v souladu s touto studií

Zastupitelstvo městské části Praha 8 schválilo na svém zasedání dne 13. 9. 2023 návrh Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí a uložilo Radě městské části a samosprávným orgánům postupovat v souladu s touto studií s výjimkou odchylek projednaných se zástupcem veřejnosti zmocněným v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění.

Studie vznikala mj. díky práci spolku Za Invalidovnu!, jako výsledek i průzkumu veřejného mínění a měla by znamenat konec dalšího nekoncepčního a nekoordinovaného zastavování sídliště Invalidovna.

S celou studií se všemi přílohami se můžete seznámit zde https://drive.google.com/drive/folders/1vo5bt4SrM4YYh791boi2Hkw0Np-aJZv_?fbclid=IwAR0wmaMgeM-ygzjorfVwM9yiBLQedobA6aRJSy6zG1RlDD6f9EzzIXhsbQc

Městská část Praha 8 pořádá od 1. listopadu do 15. listopadu 2023 v Barokní budově Invalidovny, Sudkovy sady 1, Praha 8 – Karlín, veřejnou prezentaci Koordinační a koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí, slavnostní zahájení proběhne dne 1. 11. 2023 v 17 hod za přítomnosti tvůrců studie a představitelů MČ Praha 8. Dne 15. 11. 2023 od 17 hod by měla proběhnout veřejná debata v sále Invalidovny. Bližší informace naleznete zde

MČ Praha 8: Akce městské části - Veřejná prezentace sídliště Invalidovna