Aktuálně

2024-03-18

Po 10-ti letech bylo zastaveno územní řízení o umístění výškových kancelářských budov na místě současného vestibulu metra Invalidovna a prodejny Albert.

2024-02-01

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny od 29.8.2022 trvale změněny na pravidelný termín

pondělí a čtvrtek 18-20 hod.

 

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny v termínu 1.2.2024 17-19 hodin. 

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na spravce@rezidenceexpo.eu

 

 
2023-11-13
Debata s architekty a radnicí tuto
středu 15. 11. od 17:00.
Více info zde
2023-10-30

Zastupitelstvo městské části Praha 8 schválilo na svém zasedání dne 13. 9. 2023 návrh Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí a uložilo Radě městské části a samosprávným orgánům postupovat v souladu s touto studií

2023-09-12

Z důvodu opravy rozvodu TUV bude přerušena dodávka teplé vody dne 13.9.2023 od cca 9.00 do cca 12.00

Přerušení dodávky vody se týká bytů s koncovým číslem x01-x09, x14 a x18.

Děkujeme za pochopení

 

Invalidovna

Vážení vlastníci,

významnou šancí jak tyto kauzy nepropásnout a zvládnout adekvátně reagovat s pozitivním výsledkem, je v aktivním zapojení právníka. Což se potvrdilo např. v rámci Rozsudku ve prospěch Karlín sobě týkajícího se AFI (velký úspěch OS Karlín sobě, viz. příloha). K tomuto úspěchu zejména napomohl advokát.

Na tyto konzultace schází v současné době občanskému sdružení Karlín sobě potřebné finance.

Zdůrazňujeme, že se nejedná o plat, odměny pro členy skupiny Invalidovna apod. Této občanské aktivitě se věnují bez nároku na honorář. Dosavadním dárcům velmi děkujeme. Každá, byť malá částka může pomoci. Veškeré darované prostředky budou vynaloženy účelně, na řešení problematiky zástavby Invalidovna (advokátní služby, odborná stanoviska apod.).

Velmi Vám děkujeme za jakýkoliv příspěvek na transparentní účet, kde můžete své vklady sledovat veřejně:

číslo účtu Karlín sobě občanské sdružení pro lepší život v pražském Karlíně: 6990045001/5500
Do poznámky, zprávy pro příjemce, prosíme uveďte: Invalidovna.  

Věnujte prosím pozornost dokumentaci, včetně výkresové části, která je uložena na webu SVJ a dokladům v sekci Invalidovna. Plánované projekty a výstavba má podstatný vliv nejen na životní prostředí obyvatel domu, ale i na možnosti parkování, občanskou vybavenost apod. 

Hlavním cílem našich aktivit je učinit plánovanou výstavbu v Karlíně nejen podnikatelsky zajímavou, ale také respektující životní potřeby obyvatel Karlína i samotný Karlín, resp. sídliště Invalidovna, jako součást historie hlavního města Prahy, kterou je třeba citlivě doplňovat novou výstavbou, jak se již povedlo v případě administrativních budov Futurama v těsném sousedství vojenského archivu.

S kroky, které byly v této věci učiněny, doklady, podklady se můžete seznámit konkréktně v jednolivých sekcích webu svj: http://www.rezidenceexpo.eu/invalidovna. Rovněž jsou zde zveřejněny další plánované záměry výstavby jako je např. Rustonka, Kindergarten apod.

Členům SVJ, zástupcům výboru a správci, kteří se v časové tísni záležitosti věnovali, tímto děkujeme za spolupráci a nadstandardní nasazení. Pro další hladký průběh a jednání byl z řad dobrovolníků zvolen tým 3 obyvatel našeho domu, kteří se stali členy KARLÍN SOBĚ občanské sdružení za lepší život v pražském Karlíně: paní Ing. Jana Akrmanová, pan Ing. Břetislav Melduška, pan Michal Svoboda.

Průběžně získáte další informace zde:
www.karlinsobe.cz
http://www.facebook.com/karlinsobe
http://www.rezidenceexpo.eu/invalidovna

V případě podnětů, dotazů, nabídek pomoci apod. kontaktujte nadále již přímo zástupce našeho domu - členy KARLÍN SOBĚ občanské sdružení za lepší život v pražském Karlíně:
invalidovna@karlinsobe.cz
telefonicky: 731 401 464