Aktuálně

2023-03-23

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny od 29.8.2022 trvale změněny na pravidelný termín

pondělí a čtvrtek 18-20 hod.

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny v termínu 27.3.-6.4.2023 zrušeny

 

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na spravce@rezidenceexpo.eu

 

 
2023-02-10

V případě problémů s dodávkou teplé vody prosím kontaktujte správce.

Momentálně řešíme s instalatéry a Pražskou teplárenskou problémy na stoupačkách x05 a x06.

2023-02-06

Z důvodu nutné výměny části potrubí dojde v termínu
8.2.2023, cca od 07:00 do 10:00
k odstávce dodávky teplé vody pro byty s kocovým číslem x18 a x01-x09.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

2022-10-18

Vážená paní, vážený pane,
výbor společenství vlastníků jednotek „Společenství vlastníků Molákova 577, Praha 8“ (dále jen SVJ) Vás zve s odvoláním na odst. 4 čl. VII stanov SVJ na SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ jednotek.
Shromáždění se koná ve čtvrtek, dne 3. 11. 2022, od 18.00 hodin v zasedacím sále hotelu Olympik, Sokolovská 138, Praha 8, 186 76. Prezence probíhá od 17.45 hod.

Invalidovna

Vážení vlastníci,

významnou šancí jak tyto kauzy nepropásnout a zvládnout adekvátně reagovat s pozitivním výsledkem, je v aktivním zapojení právníka. Což se potvrdilo např. v rámci Rozsudku ve prospěch Karlín sobě týkajícího se AFI (velký úspěch OS Karlín sobě, viz. příloha). K tomuto úspěchu zejména napomohl advokát.

Na tyto konzultace schází v současné době občanskému sdružení Karlín sobě potřebné finance.

Zdůrazňujeme, že se nejedná o plat, odměny pro členy skupiny Invalidovna apod. Této občanské aktivitě se věnují bez nároku na honorář. Dosavadním dárcům velmi děkujeme. Každá, byť malá částka může pomoci. Veškeré darované prostředky budou vynaloženy účelně, na řešení problematiky zástavby Invalidovna (advokátní služby, odborná stanoviska apod.).

Velmi Vám děkujeme za jakýkoliv příspěvek na transparentní účet, kde můžete své vklady sledovat veřejně:

číslo účtu Karlín sobě občanské sdružení pro lepší život v pražském Karlíně: 6990045001/5500
Do poznámky, zprávy pro příjemce, prosíme uveďte: Invalidovna.  

Věnujte prosím pozornost dokumentaci, včetně výkresové části, která je uložena na webu SVJ a dokladům v sekci Invalidovna. Plánované projekty a výstavba má podstatný vliv nejen na životní prostředí obyvatel domu, ale i na možnosti parkování, občanskou vybavenost apod. 

Hlavním cílem našich aktivit je učinit plánovanou výstavbu v Karlíně nejen podnikatelsky zajímavou, ale také respektující životní potřeby obyvatel Karlína i samotný Karlín, resp. sídliště Invalidovna, jako součást historie hlavního města Prahy, kterou je třeba citlivě doplňovat novou výstavbou, jak se již povedlo v případě administrativních budov Futurama v těsném sousedství vojenského archivu.

S kroky, které byly v této věci učiněny, doklady, podklady se můžete seznámit konkréktně v jednolivých sekcích webu svj: http://www.rezidenceexpo.eu/invalidovna. Rovněž jsou zde zveřejněny další plánované záměry výstavby jako je např. Rustonka, Kindergarten apod.

Členům SVJ, zástupcům výboru a správci, kteří se v časové tísni záležitosti věnovali, tímto děkujeme za spolupráci a nadstandardní nasazení. Pro další hladký průběh a jednání byl z řad dobrovolníků zvolen tým 3 obyvatel našeho domu, kteří se stali členy KARLÍN SOBĚ občanské sdružení za lepší život v pražském Karlíně: paní Ing. Jana Akrmanová, pan Ing. Břetislav Melduška, pan Michal Svoboda.

Průběžně získáte další informace zde:
www.karlinsobe.cz
http://www.facebook.com/karlinsobe
http://www.rezidenceexpo.eu/invalidovna

V případě podnětů, dotazů, nabídek pomoci apod. kontaktujte nadále již přímo zástupce našeho domu - členy KARLÍN SOBĚ občanské sdružení za lepší život v pražském Karlíně:
invalidovna@karlinsobe.cz
telefonicky: 731 401 464