Aktuálně

2024-03-18

Po 10-ti letech bylo zastaveno územní řízení o umístění výškových kancelářských budov na místě současného vestibulu metra Invalidovna a prodejny Albert.

2024-02-01

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny od 29.8.2022 trvale změněny na pravidelný termín

pondělí a čtvrtek 18-20 hod.

 

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny v termínu 1.2.2024 17-19 hodin. 

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na spravce@rezidenceexpo.eu

 

 
2023-11-13
Debata s architekty a radnicí tuto
středu 15. 11. od 17:00.
Více info zde
2023-10-30

Zastupitelstvo městské části Praha 8 schválilo na svém zasedání dne 13. 9. 2023 návrh Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí a uložilo Radě městské části a samosprávným orgánům postupovat v souladu s touto studií

2023-09-12

Z důvodu opravy rozvodu TUV bude přerušena dodávka teplé vody dne 13.9.2023 od cca 9.00 do cca 12.00

Přerušení dodávky vody se týká bytů s koncovým číslem x01-x09, x14 a x18.

Děkujeme za pochopení

 

Rekonstrukce hydroizolace a vnitřních omítek suterénních prostor

Shromážděním vlastníků jednotek, které se konalo dne 16. 6. 2016, byla schválena navrhovaná rekonstrukce sklepa, sanace vlhkosti 1PP a 1NP:

a)         etapa – východní část, za maximální cenu 1.650.000,- Kč vč. DPH, která bude hrazena z fondu oprav SVJ,

b)        etapa – západní část, za maximální cenu 1.950.000,- Kč vč. DPH, která bude hrazena z fondu oprav SVJ.

Předpokládaný harmonogram prací:

 

termíny: 1. etapa

- zahájení:                            01. 09. 2016     

- ukončení:                          08. 12. 2016

- předaní díla do                12. 12. 2016

Termín dokončení díla 1 etapy je 100 dnů od předání staveniště.

 

termíny: 2. etapa

- zahájení:                          06. 03. 2017       

- ukončení:                        16. 07. 2017

- předaní díla     do          20. 07. 2017

Termín dokončení díla 2 etapy je 100 dnů od předání staveniště.