Aktuálně

2024-03-18

Po 10-ti letech bylo zastaveno územní řízení o umístění výškových kancelářských budov na místě současného vestibulu metra Invalidovna a prodejny Albert.

2024-02-01

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny od 29.8.2022 trvale změněny na pravidelný termín

pondělí a čtvrtek 18-20 hod.

 

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny v termínu 1.2.2024 17-19 hodin. 

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na spravce@rezidenceexpo.eu

 

 
2023-11-13
Debata s architekty a radnicí tuto
středu 15. 11. od 17:00.
Více info zde
2023-10-30

Zastupitelstvo městské části Praha 8 schválilo na svém zasedání dne 13. 9. 2023 návrh Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí a uložilo Radě městské části a samosprávným orgánům postupovat v souladu s touto studií

2023-09-12

Z důvodu opravy rozvodu TUV bude přerušena dodávka teplé vody dne 13.9.2023 od cca 9.00 do cca 12.00

Přerušení dodávky vody se týká bytů s koncovým číslem x01-x09, x14 a x18.

Děkujeme za pochopení

 

Zástavba okolí stanice metra Invalidovna

!!DŮLEŽITÉ!! PRO VÍCE INFORMACÍ ROZKLIKNĚTE


 

Dne 24. 7. 2018 bylo na úřední desce MČP8 zveřejněno Rozhodnutí o umístění stavby: „Zástavba okolí stanice metra Invalidovna“

https://www.praha8.cz/Rozhodnuti-o-umisteni-stavby-Zastavba-okoli-stanice-metra-Invalidovna.html

Rozhodnutí bude pro účastníky řízení vyvěšeno do 7. 8. 2018, patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Ve lhůtě 15-ti dnů od doručení, tj. do 22. 8. 2018,  mohou všichni vlastníci jednotek v našem domě, coby přímí účastníci řízení, podat proti rozhodnutí odvolání. O případných odvoláních bude rozhodovat odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Rozhodnutí - územní rozhodnutí

 

 


Dne 18.4.2018 bylo na úřední desce zveřejněno Usnesení o nahlížení do spisu.

Vyvěšeno bude do 4.5.2018, patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Ve lhůtě 15-ti dnů od doručení je možné se vyjadřovat k doplněným podkladům, poté se stavební úřad chystá vydat rozhodnutí o žádosti o vydání územního rozhodnutí.

https://www.praha8.cz/Sdeleni-seznameni-s-podklady-rozhodnuti-Zastavba-okoli-stanice-metra-Invalidovna.html

PDF verze

_______________________________________________________________________

Vážení vlastníci bytových a nebytových jednotek v domě č.p. 577, Molákova 34, Praha 8,

 

dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 9. 10. 2017 bylo na úřední desce Úřadu městské části pro Prahu 8 vyvěšeno oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání ve věci rozhodování o umístění stavby „Zástavba okolí stanice metra Invalidovna“, objekt O2, viz příloha. Předmětem řízení má být stavba převážně administrativní budovy o devíti nadzemních a 4 podzemních podlažích, která má zcela nahradit současný objekt prodejny Albert. Jedná se tedy o stavbu v našem bezprostředním sousedství. Spolu s výstavbou budovy má proběhnout také řada stavebních úprav inženýrských sítí v jejím okolí.

Vlastníci bytových a nebytových jednotek v našem domě jsou přímými účastníky územního řízení, pro velký počet účastníků jsou však všechna rozhodnutí doručována úřední vyhláškou.

Bližší vizualizace projektu je vyvěšena také vedle vstupu do prodejny Albert, další dokumenty jsou dostupné pouze na stavebním úřadě městské části pro Prahu 8, v úředních hodinách.

V tuto chvíli není předmětem řízení také budova nad stanicí metra Invalidovna (objekt O1), ačkoliv původním záměrem developera bylo povolovat obě stavby najednou. Dle prvotních náhledů však má být stavba objektu O2 rozsáhlejší, než bylo v předešlém záměru.

Účastníci řízení (vlastníci jednotlivých bytových a nebytových jednotek)mohou proti stavebnímu záměru, jeho podobě, rozsahu atp. podávat námitky, které musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, které je nařízeno na 14. 11. 2017 v 9:00 hod.

Společenství vlastníků jednotek není oprávněné v územním řízení jakkoliv vystupovat. V případě zájmu konkrétních vlastníků mohou členové výboru poskytnout, po předešlé dohodě, kooperaci konkrétních kroků v územním řízení a součinnost při komunikaci s účastníky řízení z okolních bytových domů. Vlastníci, kteří mají zájem se v územním řízení osobně angažovat, se mohou obrátit přímo na Mgr. Lucii Kindlmannovou kindlmannova@akslr.cz .

Zde je možnost seznámit se s podklady ze zjišťovacího řízení o posouzení vlivů na životní prostřední, proces EIA zahrnoval i budovu O1 nad metrem Invalidovna: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA857 . V rámci tohoto procesu byla, ve spolupráci s tehdejším občanským sdružením „Karlín sobě“, vznesena proti záměru řada námitek, obsah námitek i závěry EIA naleznete v odkazu.

Ve fázi EIA bylo developerem operováno s úpravou směrné části územního plánu hl. m. Prahy č. U 1113/2012, která však byla v roce 2015 Městským soudem v Praze, na základě žaloby vlastníka jednotky v našem domě a sousedního bytového družstva, jako nezákonná zrušena (http://www.rezidenceexpo.eu/aktuality/obchodni-centrum-invalidovna-zruseni-upravy-smerne-casti-uzemniho-planu).

Občanské sdružení „Karlín sobě“ již bohužel svoji činnost ukončilo a v územním řízení se tak angažovat nemůže.

 

Výbor Společenství vlastníků Molákova 577, Praha 8