Aktuálně

2024-03-18

Po 10-ti letech bylo zastaveno územní řízení o umístění výškových kancelářských budov na místě současného vestibulu metra Invalidovna a prodejny Albert.

2024-02-01

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny od 29.8.2022 trvale změněny na pravidelný termín

pondělí a čtvrtek 18-20 hod.

 

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny v termínu 1.2.2024 17-19 hodin. 

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na spravce@rezidenceexpo.eu

 

 
2023-11-13
Debata s architekty a radnicí tuto
středu 15. 11. od 17:00.
Více info zde
2023-10-30

Zastupitelstvo městské části Praha 8 schválilo na svém zasedání dne 13. 9. 2023 návrh Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí a uložilo Radě městské části a samosprávným orgánům postupovat v souladu s touto studií

2023-09-12

Z důvodu opravy rozvodu TUV bude přerušena dodávka teplé vody dne 13.9.2023 od cca 9.00 do cca 12.00

Přerušení dodávky vody se týká bytů s koncovým číslem x01-x09, x14 a x18.

Děkujeme za pochopení

 

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů

Oblast sídliště Invalidovna.

Dle informací specialisty odpadového hospodářství MHMP pana Ing. Lukáše Jandy (tel. 236 004 263) uvádíme, které odpady je možné ukládat do velkoobjemových kontejnerů a které nelze.  Konkrétní stanoviště a čas přistavení velkoobjemových kontejnerů určuje ve spolupráci se svozovou společností referent odboru životního prostředí a speciálních projektů ÚMČ P8 pan Mgr. David Zlatý tel. 222 805 630. Přistavování velkoobjemových kontejnerů a jejich provoz provádí svozová spol. IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s. tel. 286 583 310.

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodne NE: odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 8
Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů – březen 2016

 1. 3. 13.00–17.00 U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)
  8. 3. 14.00–18.00 Nekvasilova (parkoviště za TJ)
29. 3. 13.00–17.00 Nekvasilova (parkoviště za TJ)
25. 4. 15.00–19.00 Nekvasilova (parkoviště za TJ)
29. 4. 14.00–18.00 U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)

Kompletní přehled lokalit určených k přistavení kontejnerů naleznete zde:
http://www.praha8.cz/Kontejnery-na-velkoobjemovy-odpad.html