Aktuálně

2023-03-23

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny od 29.8.2022 trvale změněny na pravidelný termín

pondělí a čtvrtek 18-20 hod.

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny v termínu 27.3.-6.4.2023 zrušeny

 

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na spravce@rezidenceexpo.eu

 

 
2023-02-10

V případě problémů s dodávkou teplé vody prosím kontaktujte správce.

Momentálně řešíme s instalatéry a Pražskou teplárenskou problémy na stoupačkách x05 a x06.

2023-02-06

Z důvodu nutné výměny části potrubí dojde v termínu
8.2.2023, cca od 07:00 do 10:00
k odstávce dodávky teplé vody pro byty s kocovým číslem x18 a x01-x09.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

2022-10-18

Vážená paní, vážený pane,
výbor společenství vlastníků jednotek „Společenství vlastníků Molákova 577, Praha 8“ (dále jen SVJ) Vás zve s odvoláním na odst. 4 čl. VII stanov SVJ na SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ jednotek.
Shromáždění se koná ve čtvrtek, dne 3. 11. 2022, od 18.00 hodin v zasedacím sále hotelu Olympik, Sokolovská 138, Praha 8, 186 76. Prezence probíhá od 17.45 hod.

Shromáždění vlastníků jednotek

se koná ve čtvrtek, dne 18. 6. 2015 od 18,00 hod v ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 579/3, 186 00 Praha 8 - Karlín, v jídelně školy.

Program:

1. Zahájení (návrh na způsob hlasování)

2. Schválení Zprávy o stavu hospodaření SVJ (Příloha č. 2)

3. Volba členů výboru (Příloha č. 3)

4. Různé (zpráva ke stavu opravy zatékání do suterénu domu), diskuze

Podklady k jednání shromáždění k bodům programu jsou přílohou pozvánky. Přílohou pozvánky je dále Zpráva o činnosti, stavu, provozu domu a hospodaření společenství za období 2014-2015. Pozvánka, podklady a přílohy byly zaslány členům SVJ elektronicky. V případě potřeby kontaktujte správce.

S ohledem na nutnost volby nových členů výboru apelujeme na zajištění co největší účasti tak, aby shromáždění bylo usnášeníschopné!

Odkaz na stažení souvisejících dokumentů: http://www.rezidenceexpo.eu/shromazdeni-2015