Aktuálně

2024-03-18

Po 10-ti letech bylo zastaveno územní řízení o umístění výškových kancelářských budov na místě současného vestibulu metra Invalidovna a prodejny Albert.

2024-02-01

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny od 29.8.2022 trvale změněny na pravidelný termín

pondělí a čtvrtek 18-20 hod.

 

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny v termínu 1.2.2024 17-19 hodin. 

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na spravce@rezidenceexpo.eu

 

 
2023-11-13
Debata s architekty a radnicí tuto
středu 15. 11. od 17:00.
Více info zde
2023-10-30

Zastupitelstvo městské části Praha 8 schválilo na svém zasedání dne 13. 9. 2023 návrh Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí a uložilo Radě městské části a samosprávným orgánům postupovat v souladu s touto studií

2023-09-12

Z důvodu opravy rozvodu TUV bude přerušena dodávka teplé vody dne 13.9.2023 od cca 9.00 do cca 12.00

Přerušení dodávky vody se týká bytů s koncovým číslem x01-x09, x14 a x18.

Děkujeme za pochopení

 

Shromáždění vlastníků jednotek

se koná ve čtvrtek, dne 18. 6. 2015 od 18,00 hod v ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 579/3, 186 00 Praha 8 - Karlín, v jídelně školy.

Program:

1. Zahájení (návrh na způsob hlasování)

2. Schválení Zprávy o stavu hospodaření SVJ (Příloha č. 2)

3. Volba členů výboru (Příloha č. 3)

4. Různé (zpráva ke stavu opravy zatékání do suterénu domu), diskuze

Podklady k jednání shromáždění k bodům programu jsou přílohou pozvánky. Přílohou pozvánky je dále Zpráva o činnosti, stavu, provozu domu a hospodaření společenství za období 2014-2015. Pozvánka, podklady a přílohy byly zaslány členům SVJ elektronicky. V případě potřeby kontaktujte správce.

S ohledem na nutnost volby nových členů výboru apelujeme na zajištění co největší účasti tak, aby shromáždění bylo usnášeníschopné!

Odkaz na stažení souvisejících dokumentů: http://www.rezidenceexpo.eu/shromazdeni-2015