Aktuálně

2024-03-18

Po 10-ti letech bylo zastaveno územní řízení o umístění výškových kancelářských budov na místě současného vestibulu metra Invalidovna a prodejny Albert.

2024-02-01

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny od 29.8.2022 trvale změněny na pravidelný termín

pondělí a čtvrtek 18-20 hod.

 

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny v termínu 1.2.2024 17-19 hodin. 

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na spravce@rezidenceexpo.eu

 

 
2023-11-13
Debata s architekty a radnicí tuto
středu 15. 11. od 17:00.
Více info zde
2023-10-30

Zastupitelstvo městské části Praha 8 schválilo na svém zasedání dne 13. 9. 2023 návrh Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí a uložilo Radě městské části a samosprávným orgánům postupovat v souladu s touto studií

2023-09-12

Z důvodu opravy rozvodu TUV bude přerušena dodávka teplé vody dne 13.9.2023 od cca 9.00 do cca 12.00

Přerušení dodávky vody se týká bytů s koncovým číslem x01-x09, x14 a x18.

Děkujeme za pochopení

 

Povolení odstranění stavby blízkého supermarketu Albert, nová zástavba

3.1.2022 vydáno stavebním úřadem rozhodnutí o povolení odstranění stavby, více podrobností zde

Vážení vlastníci,

 

dovolujeme si Vás informovat, že v rámci řízení o povolení odstranění stavby blízkého supermarketu Albert, Molákova č.p. 614, Karlín, bylo dne 3. 1. 2022 vydáno příslušným stavebním úřadem kladné rozhodnutí o povolení odstranění této stavby, viz vyvěšené rozhodnutí na úřední desce Městské části Praha 8:

https://www.praha8.cz/rozhodnuti-povoleni-odstr-stavby-Stavby-supermarketu-Molakova-36a-k-u-Karlin.html

Vzhledem k dalším aktivitám okolo developerského projektu výškových domů jak na místě současné prodejny, tak na místě vestibulu metra Invalidovna https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-reality-trigema-koupila-od-erste-miliardovy-projekt-nad-metrem-invalidovna-183578#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=csjLjy3MuTe-202112170452&dop_id=183578&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz  

se zjevně jedná o přípravu místa pro tyto nové stavby. Nicméně ani jedna z plánových staveb zatím stále nemá ani platné územní rozhodnutí, natož stavební povolení.

Fakticky to znamená, že ke zbourání prodejny Albert zřejmě dojde podstatně dříve, než budou vůbec zahájeny stavební práce na nové budově, která ji má nahradit. Naše sídliště tak bude po neznámo dlouhý čas zcela bez jakékoliv občanské vybavenosti a možnosti nákupu alespoň základních potřeb v dochozí vzdálenosti. Dalším z problematických aspektů je, že demoliční práce byly povoleny v čase od 7:00 do 21:00 hod a že byla povolena doba jejich provádění až po dobu jednoho roku od zahájení. Plánované nové budovy, které mají mít až 9 nadzemních podlaží a 4 podzemní, pak mají vzniknout v bezprostředním sousedství našeho domu a značně ovlivní podmínky bydlení v našem domě nejen po dobu výstavby.

Proti rozhodnutí může každý vlastník jednotky v našem domě č.p. 577 podat odvolání, a to ve lhůtě do 15-ti dnů od jeho doručení. V případě vlastníků, kterým bylo rozhodnutí doručováno prostřednictvím úřední desky a nikoliv adresně, končí tato lhůta dne 3. 2. 2022.

Ohledně plánované nové zástavby se v rámci sídliště vytváří občanská aktivita, jejíž snahou je docílit zahájení dialogu s městskou částí a develeporem a vyjednat co nejpříznivější podobu staveb a podmínky pro stávající obyvatele sídliště. Na území sídliště dochází k čím dál tím většímu zahušťování výstavbou kancelářských budov a bytových domů, ovšem bez současného zajištění odpovídající občanské vybavenosti – obchody, služby, parkování.

V případě Vašeho zájmu se jakkoliv zapojit, kontaktuje prosím správce našeho domu p. Vojtěcha Faladu na spravce@rezidenceexpo.eu , který zprostředkuje kontakt na další zapojené osoby. Společenství vlastníků jednotek není účastníkem žádného z těchto řízení a nemůže se tak přímo angažovat.

 

Výbor SVJ