Aktuálně

2024-03-18

Po 10-ti letech bylo zastaveno územní řízení o umístění výškových kancelářských budov na místě současného vestibulu metra Invalidovna a prodejny Albert.

2024-02-01

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny od 29.8.2022 trvale změněny na pravidelný termín

pondělí a čtvrtek 18-20 hod.

 

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny v termínu 1.2.2024 17-19 hodin. 

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na spravce@rezidenceexpo.eu

 

 
2023-11-13
Debata s architekty a radnicí tuto
středu 15. 11. od 17:00.
Více info zde
2023-10-30

Zastupitelstvo městské části Praha 8 schválilo na svém zasedání dne 13. 9. 2023 návrh Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí a uložilo Radě městské části a samosprávným orgánům postupovat v souladu s touto studií

2023-09-12

Z důvodu opravy rozvodu TUV bude přerušena dodávka teplé vody dne 13.9.2023 od cca 9.00 do cca 12.00

Přerušení dodávky vody se týká bytů s koncovým číslem x01-x09, x14 a x18.

Děkujeme za pochopení

 

Oznámení o zahájení řízení o povolení odstranění stavby blízkého supermarketu Albert

Dovolujeme si Vás informovat, že na úřední desce Městské části Praha 8 bylo dne 12. 11. 2021 vyvěšeno oznámení o zahájení řízení o povolení odstranění stavby blízkého supermarketu Albert, Molákova č.p. 614, Karlín: 

Vážení vlastníci,

 

dovolujeme si Vás informovat, že na úřední desce Městské části Praha 8 bylo dne 12. 11. 2021 vyvěšeno oznámení o zahájení řízení o povolení odstranění stavby blízkého supermarketu Albert, Molákova č.p. 614, Karlín: 

https://m.praha8.cz/oznameni-o-zahajeni-rizeni-stavby-supermarketu-praha-karlin-c-p-614-molakova-36a.html

Nemáme zatím bližší informace, zda je tomu z důvodu nevyhovujícího stavu stavby jako takové, nebo zda se jedná o další krok k přípravě nové stavby výškové budovy na témže místě v rámci projektu „Zástavba okolí stanice metra Invalidovna", o čemž jsme Vás naposledy informovali zde:

http://www.rezidenceexpo.eu/aktuality/zastavba-okoli-stanice-metra-invalidovna

V každém případě odstraněním budovy supermarketu Albert bez adekvátní náhrady bude naše sídliště prakticky bez jakékoliv občanské vybavenosti a možnosti nákupu alespoň základních potřeb v dochozí vzdálenosti.

Všichni vlastníci jednotek v domě č.p. 577 jsou účastníky tohoto řízení o povolení odstranění stavby a mají proto možnost seznámit se osobně na stavebním úřadě s poklady pro vydání rozhodnutí a podat proti záměru odstranění stavby své námitky, a to ve lhůtě 10-ti dnů od doručení oznámení. Společenství vlastníků jednotek není účastníkem řízení. Oznámení bude na úřední desce vyvěšeno do 29. 11. 2021, kdy bude (uplynutím 15-tého dne od oznámení) považováno za doručené. Lhůta pro podání námitek tedy končí dne 9. 12. 2021. K případným námitkám může stavební úřad požadovat úpravu/doplnění žádosti ze strany žadatele (investora), případně se s nimi vypořádá v konečném rozhodnutí.