Aktuálně

2024-03-18

Po 10-ti letech bylo zastaveno územní řízení o umístění výškových kancelářských budov na místě současného vestibulu metra Invalidovna a prodejny Albert.

2024-02-01

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny od 29.8.2022 trvale změněny na pravidelný termín

pondělí a čtvrtek 18-20 hod.

 

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny v termínu 1.2.2024 17-19 hodin. 

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na spravce@rezidenceexpo.eu

 

 
2023-11-13
Debata s architekty a radnicí tuto
středu 15. 11. od 17:00.
Více info zde
2023-10-30

Zastupitelstvo městské části Praha 8 schválilo na svém zasedání dne 13. 9. 2023 návrh Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí a uložilo Radě městské části a samosprávným orgánům postupovat v souladu s touto studií

2023-09-12

Z důvodu opravy rozvodu TUV bude přerušena dodávka teplé vody dne 13.9.2023 od cca 9.00 do cca 12.00

Přerušení dodávky vody se týká bytů s koncovým číslem x01-x09, x14 a x18.

Děkujeme za pochopení

 

Obchodní centrum Invalidovna – zrušení úpravy směrné části územního plánu

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2015 bylo zrušeno opatření obecné povahy – Úprava směrné části územního plánu

Obchodní centrum Invalidovna – zrušení úpravy směrné části územního plánu

Rozsudkem Městské soudu v Praze ze dne 31. 8. 2015 bylo zrušeno opatření obecné povahy –

Úprava směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ze dne 26. 11. 2012, č. j. U

1113/2012. Úpravou byl navýšen kód využití G na kód I v ploše s funkčním využitím SV1 –

všeobecně smíšení a kód F na kód H v ploše SV2 – všeobecně smíšené, pro záměr „Obchodní

centrum Invalidovna“ na pozemcích parc. č. 693/157, 693/141, 693/75, 693/76, 693/179, 693/182,

693/185, 693/226, 693/183, 693/231, 693/222, 693/159, 693/245, 693/181, 693/232, 693/220,

693/246, 693/233, 693/223, 693/224, 693/227, 801/1 v katastrálním území Karlín.

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2016 byla zamítnuta kasační stížnost

Magistrátu hlavního města Prahy proti rozsudku Městského soudu v Praze a zrušení úpravy

směrné části tak bylo potvrzeno.

Vzhledem k tomu, že investor původně žádal o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

„Obchodní centrum Invalidovna“ v limitech možných podle dnes již zrušené úpravy směrné části,

nezbude investorovi než projekt přepracovat. Územní rozhodnutí dosud nebylo příslušným

stavebním úřadem vydáno.