Aktuálně

2023-03-23

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny od 29.8.2022 trvale změněny na pravidelný termín

pondělí a čtvrtek 18-20 hod.

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny v termínu 27.3.-6.4.2023 zrušeny

 

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na spravce@rezidenceexpo.eu

 

 
2023-02-10

V případě problémů s dodávkou teplé vody prosím kontaktujte správce.

Momentálně řešíme s instalatéry a Pražskou teplárenskou problémy na stoupačkách x05 a x06.

2023-02-06

Z důvodu nutné výměny části potrubí dojde v termínu
8.2.2023, cca od 07:00 do 10:00
k odstávce dodávky teplé vody pro byty s kocovým číslem x18 a x01-x09.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

2022-10-18

Vážená paní, vážený pane,
výbor společenství vlastníků jednotek „Společenství vlastníků Molákova 577, Praha 8“ (dále jen SVJ) Vás zve s odvoláním na odst. 4 čl. VII stanov SVJ na SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ jednotek.
Shromáždění se koná ve čtvrtek, dne 3. 11. 2022, od 18.00 hodin v zasedacím sále hotelu Olympik, Sokolovská 138, Praha 8, 186 76. Prezence probíhá od 17.45 hod.

Obchodní centrum Invalidovna – zrušení úpravy směrné části územního plánu

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2015 bylo zrušeno opatření obecné povahy – Úprava směrné části územního plánu

Obchodní centrum Invalidovna – zrušení úpravy směrné části územního plánu

Rozsudkem Městské soudu v Praze ze dne 31. 8. 2015 bylo zrušeno opatření obecné povahy –

Úprava směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ze dne 26. 11. 2012, č. j. U

1113/2012. Úpravou byl navýšen kód využití G na kód I v ploše s funkčním využitím SV1 –

všeobecně smíšení a kód F na kód H v ploše SV2 – všeobecně smíšené, pro záměr „Obchodní

centrum Invalidovna“ na pozemcích parc. č. 693/157, 693/141, 693/75, 693/76, 693/179, 693/182,

693/185, 693/226, 693/183, 693/231, 693/222, 693/159, 693/245, 693/181, 693/232, 693/220,

693/246, 693/233, 693/223, 693/224, 693/227, 801/1 v katastrálním území Karlín.

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2016 byla zamítnuta kasační stížnost

Magistrátu hlavního města Prahy proti rozsudku Městského soudu v Praze a zrušení úpravy

směrné části tak bylo potvrzeno.

Vzhledem k tomu, že investor původně žádal o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

„Obchodní centrum Invalidovna“ v limitech možných podle dnes již zrušené úpravy směrné části,

nezbude investorovi než projekt přepracovat. Územní rozhodnutí dosud nebylo příslušným

stavebním úřadem vydáno.